با حضور داور ویدئویی در لالیگا موافق هستید؟
(33.60%) 292
بله
(24.16%) 210
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 502